Veel gestelde vragen

Busreis Cotswold

Wat zijn de opstapplaatsen bij Veenstra Reizen?

Het opstapschema vindt u bij de betreffende eendaagse- of meerdaagse reis, indien u met een grotere groep reist dan is er in overleg uw eigen opstapplaats mogelijk.

Wat is bij de prijs inbegrepen?

Bij onze reizen heeft u geen verrassingen achteraf, in de reisomschrijving staat omschreven wat bij de prijs is inbegrepen. Tijdens het boeken van uw reis kunt u nog eventueel extra’s bij boeken, zoals optionele excursies.

Is er een bar aan boord?

Tijdens de meerdaagse reizen is er een bar aan boord, zowel koude als warme dranken. U moet hierbij denken aan frisdranken, alcoholische dranken, koffie en thee.

Mag er in de touringcar gerookt worden?

Nee, in de touringcar geldt een rookverbod net zoals in alle openbare ruimten. Tijdens de stops is het buiten de touringcar uiteraard wel toegestaan.

Beschikt een touringcar over een toilet?

Al onze touringcars beschikken over een toilet.

Wat is de SGVR?

SGVR staat voor Stichting Garantiefonds Veenstra Reizen en is opgericht in 1988. Alle reizen die Veenstra Reizen aanbiedt vallen onder SGVR.

Voor wie komt de SGVR in actie?

SGVR garantiefonds komt in actie voor reizigers wanneer de reisorganisator in een financieel onvermogen komt. Voor de reizigers wordt zorg gedragen hetzij voor overneming van zijn verplichtingen door een ander hetzij voor terugbetaling van de reissom of, indien de reis reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan. Indien de reiziger reeds op de plaats van bestemming is aangekomen dient, voor zover de reisovereenkomst dat vervoer omvat, in ieder te worden zorg gedragen voor de terugreis.

Een reiziger heeft een klacht over een reisorganisatie. Kan de reiziger daarvoor bij SGVR terecht?

Nee, SGVR garantiefonds behandelt geen klachten van reizigers. Voor de behandeling van de klacht dient de reiziger bij de reisorganisatie of de daarvoor bestemde instanties te zijn.

Wat is de wettelijke garantieregeling?

De garantieregeling die geldt voor een pakketreis is omschreven in wetsartikel 7:512 BW en luidt als volgt:
De reisorganisator neemt de maatregelen die nodig zijn om te verzekeren dat, wanneer hij wegens financieel onvermogen zijn verplichtingen jegens de reiziger niet of niet verder kan nakomen, wordt zorg gedragen hetzij voor overneming van zijn verplichtingen door een ander hetzij voor terugbetaling van de reissom of, indien de reis reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan. Indien de reiziger reeds op de plaats van bestemming is aangekomen dient, voor zover de reisovereenkomst dat vervoer omvat, in ieder geval te worden zorg gedragen voor de terugreis.

Wat is een pakketreis?

Een pakketreis is een overeenkomst waarbij een reisorganisator zich jegens zijn wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van te voren georganiseerde reis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uren omvat alsmede ten minste twee van de volgende diensten:
– Vervoer.
– Verblijf.
een andere niet met vervoer of verblijf verband houdende, toeristische dienst die een significant deel van de reis uitmaakt.

Voor de overige vragen zijn onze reisvoorwaarden van toepassing.

© Veenstrareizen 2024
Ontwikkeld met Lef